Pošta (včera,dnes) > Všetká pošta tu <

INTERNET PRE BLOKY A,B,C,D,E     [ IKMG ]
HERKULES & DIANA PRE VŠETKÝCH
Internát : Zlatý náramok
19.11.2015 | rus.garda.sk | Blanka Jančovičová

Milé študentky, počas beánie niektorá z Vás stratila náramok, ak si pozriete na rúčky zistíte ktorá to bola, náramok je v moje kancelárii. Jančovičová ved.prevádzky ŠD MG viac...

Internát : Postrek proti hmyzu Dezinsekcia
12.11.2015 | rus.garda.sk | Blanka Jančovičová

Upozorňujeme študentov, že dňa 18.11.2015 od 8,00 hod bude v ŠD prebiehať dezinsekcia, postrek proti hmyzu, žiadame Vás aby ste sprístupnili svoje izby, odložili si potraviny a upratali postele a poskladali veci z poličiek. Vedenie ŠD MG viac...

SjF : Výsledky volieb
21.10.2015 | rus.garda.sk | Ján Cimerman

Chceli by sme sa podakovať všetkým študentom za ich hlasy voľby Do RUŠ boli zvolení nasledujúci študenti (v poradí podľa počtu hlasov): 1) Ján Cimerman        (Sjf) 2) Marek Majka          (Sjf) 2) Jakub Kajánek        (FCHPT) 4) Dušan Hanic           (FCHPT) 5) Peter Prekop          (Sjf) viac...

SjF : !!!!VOĽBY DO RUŠ!!!!
16.10.2015 | rus.garda.sk | Ján Cimerman

V dňoch 20 -21.10 od 20:00 -21:00 hod. v miestosti C 200 sa uskutočnia voľby do Rady ubytovaných študentov. Touto cestou, by sme chceli pozvať všetkých ubytovaných študentov aby prišli podporiť svojich kandidátov. Každý ubytovaný môže hlasovať iba raz a iba za jedného kandidáta. Za hlasovanie vo voľbách sa body nepridelujú! Zoznam kandidátov: → Ján Cimerman     viac...

SjF : VOĽBY DO RUŠ
22.09.2015 | rus.garda.sk | Ján Cimerman

Voľby do RUŠ sa uskutočnia koncom októbra. Do RUŠ príslušného ŠD môže kandidovať každý študent ubytovaný v príslušnom ŠD tj. Mladá Garda. Čím sa zaoberá RUŠ nájdete na: http://rus.garda.sk/index.php?ids=201 Ak máte záujem kandidovať do tejto funkcie, je potrebné zaslať e-mailom svoju kandidátku na rus.mladagarda@gmail.com najneskôr do 15.10.2015 po tomto dátume viac...

Internát : ODSTAVKA TEPLEJ VODY
14.08.2015 | rus.garda.sk | Blanka Jančovičová

Oznamujeme Vám, že od 17.8.2015 do 20.8.2015 bude prebiehať plánovaná odstávka teplej vody. viac...

Internát : ODHLASOVANIE 3.7.2015 !!!!!! POZOR
02.07.2015 | rus.garda.sk | Blanka Jančovičová

OZNAM!!!!!!     Dňa 3.7.2015 odhlasujeme z ŠD do 13,00 hod.         Preubytovanie na leto 2015 ( súkromne aj  na povinnú prax) bude prebiehať v pondelok 6.7.2015             Ak sa neodhlásite 3.7.2015 každú noc navyše platíte v hotovosti podľa cenníka, 2 posteľová izba 8,00 € 1 posteľová izba 10,00 € zľavy sú stanovené v Cenníku. viac...

Internát : Výdaj čistiacich prostriedkov
16.06.2015 | rus.garda.sk | Blanka Jančovičová

OznamOznamujeme Vám, že od 22.6.2015  do 25.6.2015 od 8,00 hod. do 15,00 hod. si môžete na vrátnici vyzdvihnúť čistiace prostriedkyPrineste si ubytovací preukaz. vedúca prevádzky ŠD Mladá Garda, Jančovičová viac...

Internát : ODUBYTOVANIE 2014/2015
08.06.2015 | rus.garda.sk | Blanka Jančovičová

OZNAM     ODUBYTOVANIE.   22.4.2015 ste boli informovaní ohľadom platieb za posledné platobné obdobie ( mesiace máj, jún, alikvotka júl ) V pošte ste mali napísané, že platbu si musia vyrátať sami študenti presne podľa vzoru a odubytovať sa nasledovne:   1.roč., 2.roč., bakalári, 1. roč. inžinieri končíte 3.7.2015       3 roč. bakalár, 2 ročník Ing. K viac...

Internát : Zamykanie balkónov a bočných okien - smer sídlisko
22.05.2015 | rus.garda.sk | Blanka Jančovičová

Vážení študenti, nakoľko sa nám vystupňovali sťažnosti zo sídliska susediaceho s Gardou, rozhodli sme sa, že urobíme nasledovné opatrenia: Upozorňujeme študentov, že balkónové dvere na bloku C oproti kuchynkám budeme zamykať na noc od 22,00 do 6,00 hod.   Všetky balkónové dvere a okná na blokoch A,B,C,D,E , ktoré sú smerované na sídlisko budú zatvorené, žiadame viac...

FCHPT : ANTIBORDEL - ŠTVRTOK DOOBEDU
15.05.2015 | rus.garda.sk | Lucia Staroňová

viac...

Internát : GRILOVANIE v areáli ŠD MG a pred budovou ŠD
12.05.2015 | rus.garda.sk | Blanka Jančovičová

Vážení študenti, prikladáme vyjadrenie bezpečnostného technika na požiadavku povolenia grilovať v areáli a pred budovou ŠD. viac...

<< 1 2 3 4 5 6 >>
© Copyright 2005 - 2016 www.garda.sk
Všetko na www.garda.sk je chránené v zmysle autorského zákona č. 618/2003 Z.z. a medzinárodného práva. www.garda.sk je informačná stránka o dianí na študentskom domove Mladá garda určená najmä pre študentov Slovenskej technickej univerzity.

Prevádzkovateľom stránok je Študentský cech strojárov Obsah vytvorený tímom garda.sk.