Pošta (včera,dnes) > Všetká pošta tu <

Čistota, Odpadky   |   Naspäť

Na každú bunku bol pridelený jeden "Harmonogram upratovacích prác". Treba si v ňom vypísať pre každý týždeň meno študenta bývajúceho na bunke, ktorý je v daný týždeň zodpovedný za poriadok na bunke (chodbička, kúpelňa) a vyvesiť ho do chodbičky. V prípade zistení nedostatkov pri náhodných kontrolách bude postihnutý len študent zodpovedný za poriadok v daný týždeň. Ak to z "Harmonogramu upratovacích prác" nebude zrejmé, bude postihnutá celá bunka. Za poriadok na izbe je zodpovedný každý študent ubytovaný na danej izbe!


Na odpadky boli 29.11.2006 určené odpadkové kontajnery, prípadne lis za internátom MG (dvere na dvor na chemickej strane sú otvorené do 21:00). Ak nechceme znížiť kvalitu našeho bývania, je nutné, aby smeti končili v spomínaných kontajneroch prípadne lise a nie na chodbách. Pokiaľ sa budú smeti na chodbách hromadiť, bude vedenie internátu nútené pristúpiť k vynášaniu smetí z buniek, čo môže zvýšiť cenu bytného a znížiť pocit súkromia ubytovaných. Bližšie sa o nakladaní s odpadkami môžete dočítať v ubytovacom poriadku Čl.6 ods. 3 f) Ubytovaný študent nesmie robiť výtržnosti, vyhadzovať predmety a odpadky z okien alebo z balkónov, vykladať odpadky z izby (bunky) do spoločných priestorov ( na chodbu, do kuchynky a pod.). V prípade nedodržiavania daných pokynov hrozia každému študentovi sankcie (Podmienečné vylúčenie z internátu, Vylúčenie z internátu).
© Copyright 2005 - 2016 www.garda.sk
Všetko na www.garda.sk je chránené v zmysle autorského zákona č. 618/2003 Z.z. a medzinárodného práva. www.garda.sk je informačná stránka o dianí na študentskom domove Mladá garda určená najmä pre študentov Slovenskej technickej univerzity.

Prevádzkovateľom stránok je Študentský cech strojárov Obsah vytvorený tímom garda.sk.